Mål & Syfte

Bolagets mål är att erbjuda en prisvärd produkt som stimulerar golfaren att spela på anda banor än hemmabanan genom rätt utbud av banor. Syftet är att Magic Golf Card blir ett utökat medlemskap då du bokar och spelar helg som vardag på våra samarbetsbanor. Magic Golf Card skall vara en upplevelse golfaren normalt sett inte ger sig själv då pris, enkelheten och möjligheten att boka gör det lätt.

För att åstadkomma detta startades ett samarbetet mellan klubbarna vilket initierades med visionen att få bland annat effekterna:
– Att få golfaren att spela mer golf på andra banor.
– Att vetskapen om att nya golfutmaningar skapar bättre golfare.
– Att gynna glädjen i golfen och öka spelandet får vi friskare och gladare människor.
Målsättningen är att detta ger en positivare utveckling av intäkterna på respektive golfklubb/bana. Samarbetet baserar sig på att intäkterna från Magic Golf Card fördelas utifrån beläggning på respektive bana/klubb.

Kontakt

  Grundare och initiativtagare

  Björn af Klercker

  Björn har arbetat med golf både professionellt, PGA utbildad tränare, och ideellt sedan mitten av 1980-talet. Först som klubbdirektör och tränare på Katrineholms Golfklubb som fortfarande är hemmaklubben.

  På 1990 talet arbetade Björn som manager åt bland annat Liselotte Neumann, Helen Alfredsson, Annika Sörenstam, Ove Sellberg Robert Karlsson och Pierre Fulke och nu åt Madelene Sagström. Björn har också varit med och organiserat cirka 30 Europatourtävlingar som Scandinavian Masters, Compaq Open och senast Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson på European Challenge Tour.

  På den ideella sidan har Björn suttit i styrelsen för Katrineholms Golfklubb i åtta år och är numer ordförande i klubbens anläggningskommitté.

  Han började spela golf i mitten av sextiotalet och har för närvarande 7,5 i handikapp. Björn hoppas att Magic Golf Card också kan få dig att spela mer på andra banor och på så sätt bli en bättre golfare.

  Mikael Gyllenhammar

  Mikael har arbetat inom IT-sektorn, varit entreprenör inom golfen och startat upp flera klubbar och bolag sedan sin examen från Chalmers 1986. Mikael är golfbanearkitekt med erfarenheter sedan 80-talet, har arbetet med Jack Nicklaus i St Petersburg mm.

  På den ideella sidan har Mikael suttit i ideella styrelser sedan studietiden, företrädelsevis i idrottsföreningar framför allt en längre tid som Ordförande för Chalmers Golfklubb fram till 1992. En av de som designade och byggde Chalmers Golfklubb.

  Mikael började spela golf i mitten av sjutiotalet, har för närvarande 6,9 i handikapp. Målsättningen med årets golf är att bli bättre på närspelet och spela mer på andra banor. Mikael är övertygad om att Magic Golf Card kan få dig att utveckla din golf genom att spela mer på andra banor.