Integritetspolicy Magic Golf Card AB

Personuppgifter

Magic Golf Card AB, 559177-1638, nedan kallad Bolaget värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Bolagets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat förstå vilken slags information Bolaget samlar in och hur den används. Genom att godkänna policyn i samband med prenumeration eller köp så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Magic Golf Card AB, Tofta 110, 442 75 Lycke, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbsidan genom cookies i syfte att visa varor beroende på dina valda preferenser och angivna åldersrestriktioner, administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Bolaget behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Produktrekommendationer som du lägger in kan bli offentliga för andra användare.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms, och e-post samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings-och kreditföretag som behöver detta i upplysningssyfte.

Bolaget överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om Bolaget till exempel har en underleverantör ( till exempel leverantörer som tillhandahåller drift och hosting av IT system eller betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning ) eller samarbetspartner ( till exempel för tryck och distribution eller samkörning med andra register för marknadsanalys), i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Bolaget avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Bolaget fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler och underleverantören får en bart behandla uppgifterna i enlighet med gällande avtal och instruktioner.

Genom att godkänna policyn på webbsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.

Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddarBolaget kundens personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har Bolaget vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Bolaget har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och obligatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Vidare har Bolaget eller våra samarbetspartners vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

När kunden betalar med betal- eller kreditkort skickas kunden till Ecster (Bolagets samarbetspartner för kortbetalningar) betalsida som är SSL krypterad och där kunden fyller i kortnummer. Bolaget sparar således inte kundens betal- eller kreditnummer. I de fall kunden väljer att spara kortuppgifter görs det hos Ecster och Bolaget skickar en referens med envägskryptering till Ecster vid efterkommande betalningar.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du har samtyckt till att vara registrerad prenumerant/kund hos Bolaget sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som Kund enligt Bolagets uppsägningsregler.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftlagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Bolaget vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Bolaget förändras, till exempel om du ändrar din e-post adress, namn, leveransadress eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, ska du lämna Bolaget korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@golfcard.se . Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som berör den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart webbsidan. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftpolicy som gäller för den sidan. Notera att Bolaget inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Sociala plattformar

Bolaget använder sig av Facebook, Instagram och appar som kanaler för att komma i kontakt med kunder samt marknadsföra och informera om våra tjänster. I samband med detta är Bolaget personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på de sociala plattformarna av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Bolaget accepterar inte på något sätt att kränkande innehåll publiceras på våra Sociala medier. Bolaget omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Bolaget kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på de sociala plattformarna.

Ändringar i integritetspolicy

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbsidan.

Cookies

På Bolagets webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens data och som är möjliga att använda för att följa besökaren på webbsidan.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookielagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Bolaget använder cookies för att förbättra webbsidan för besökaren till exempel  kunna hjälpa dig hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att köparen loggat in på webbsidan och därigenom slipper logga in varje ny sida denne besöker.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Bolaget så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbsidan.

Genom att godkänna Bolagets Villkor och/eller denna Integritetspolicy och att använda Bolagets webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Bolagets webbsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbsidan. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

______________________

Integritetspolicyn har uppdaterats 2018-11-29